Vom Falorie Tierpension

Reserveren NL

Gelieve het reserveringsformulier per hond volledig invullen!

De voorwaarden vindt u hieronder. Meer informatie is te vinden op www.vomfalorie.com  vomfalorie.com


(algemene voorwaarden: wanneer wij van 'hij' spreken wordt tevens 'zij' bedoeld.)

Algemene voorwaarden:

1. De hondenbezitter bevestigd dat de hond die hij in het pension brengt in eigendom van hemzelf is, of in opdracht van de eigenaar handelt. Een (kopy van) ID-kaart kan worden voorgedragen ter bewijs.

2. De hondenbezitter wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat het hondenpension niet aansprakelijk kan worden gesteld voor weggelopen dieren, gestolen dieren, of blessures/letsel/ziektes of overlijden van de aanwezige dieren, tenzij kan worden bewezen dat dit voorkomt uit grote nalatigheid van het hondenpension. Tevens kan het hondenpension niet aansprakelijk worden gesteld door schade toegebracht door andere aanwezige dieren in het pension. Ondanks dat ontsnappen vrijwel onmogelijk is, zal in geval van ontsnappen/weglopen alle kosten die daaruit voortvloeien geheel voor rekening van de bezitter zijn. Dit zijn kosten zoals de inzet van de dierenambulance, dierenarts etc.

3. De hondenbezitter is aansprakelijk voor schade toegebracht door zijn hond aan personen, andere pensions/opleidingshonden of materiaal.

4. Wanneer de bezitter het vermoeden heeft dat zijn hond een besmettelijke ziekte met zich mee draagt, dan dient hij dit vooraf direct te melden aan het hondenpension. Deze heeft dan het recht de hond te weigeren. Heeft een hond onverwachts een besmettelijke ziekte meegebracht in het pension, dan verplicht de hondenbezitter zich de kosten van de behandeling van de hond en de aangestoken honden te vergoeden. Bij noodzakelijke ontsmetting van het pension draagt de hondenbezitter de kosten hiervoor.

Ook chronische ziektes van uw hond dient u vooraf te melden. Indien dit niet gebeurt, en uw hond loopt gezondheidsproblemen op kunt u het p-ension nooit aansprakelijk stellen.

5. Voor iedere hond die in het pension gebracht wordt dient een geldige verzekering afgesloten te zijn.

(in NL de WA-verzekering, controleer of deze geldig is in het buitenland!! In duitsland is dit de Haftpflichtversicherung).

6. Wij kunnen alleen honden in het pension aannemen die volledig ingeent zijn. De inenting mag niet ouder dan 12 maanden en niet jonger dan 30 dagen zijn. Denk eraan dat in Duitsland de inenting tegen Rabies verplicht is! Wanneer de hond niet correct is ingeent, of wij krijgen het bewijs hiervan niet te zien, dan wordt de hond geweigerd zonder daarvoor tot enige vergoeding aan de bezitter verplicht te zijn.

7. Loopse teven worden niet toegelaten! Mocht de hond toch loops worden tijdens haar verblijf, kan ze in het pension blijven gedurende de dagen die gereserveert waren. Echter neemt het pension geen enkele verantwoordelijk voor een onverwachte dekking en de kosten die daaruit voortkomen. Uiteraard zal het pension dit ten aller tijden zien te voorkomen.

8. De hondenbezitter verplicht zich het pension in te lichten over afwijkend gedrag, buit/voernijd, loopsheid, agressiviteit en angstgedrag.

9. Mocht het gebeuren dat de hond tijdens zijn verblijf ziek wordt of letsel oploopt dan zullen wij de bezitter direct inlichten. Mocht het dusdanig ernstig zijn dan wordt medische hulp direct ingeschakeld, ook wanneer de bezitter niet bereikbaar is of er geen tijd is om deze vooraf in te lichten. Kosten die hieraan verbonden zijn worden vergoed door de bezitter wanneer hij de hond komt ophalen.

10. De tarieven die gelden zijn de prijzen van de actuele tarievenlijst, of individuele afspraken die schriftelijk vastgesteld zijn.

11. Wanneer de bezitter geen melding geeft over een langer pensionsverblijf dan afgesproken, is de bezitter verplicht de hond op afgesproken datum op te halen. Wanneer de hond na 7 dagen nog niet opgehaald is zonder enige melding te geven over de reden hiervan, is het pension gerechtigd de hond in eigendom te nemen en de hond te herplaatsen. De bezitter kan het pension nooit aansprakelijk stellen voor het herplaatsen van zijn hond en heeft geen recht op enige vorm van vergoeding.

12. De kosten van het verblijf en eventuele overige kosten voor training of wassen zijn vooraf gepast contant te betalen. Wij beschikken niet over een pin-automaat!

13. In de pensionstarieven zijn de volgende werkzaamheden berekend: het onderbrengen van de hond, alleen of met passende soortgenoot indien gewenst. Vrij lopen in omheinde speelweide. Eenvoudige vacht/oren- en ogenverzorging. Doorzetten van eenvoudige medische behandeling. 2 maal daags voeren, water blijft de gehele dag vers aanwezig. Schoonmaakwerkzaamheden in en rond de kennels. Etc.

14. Eigen voer meebrengen is toegestaan. De bezitter dient te zorgen voor ruim voldoende hoeveelheid gedurende de periode dat de hond in het pension verblijft. Dit geldt tevens voor medicatie. De pensionskosten blijven overigens gelijk, ondanks meebrengen van eigen voer.

15. Voor meegebrachte zaken als mand, deken etc is het pension niet verantwoordelijk. Speeltjes meebrengen is niet toegestaan!

16. Bij annuleren van de geboekte pensionverblijf worden de volgende kosten berekend:
     29 plus meer dagen voor aankomst: kostenloos
     22 - 28 dagen voor aankomst: 25 procent van de totale pensionskosten (incl trainen, wassen etc)
     15 - 21 dagen voor aankomst: 50 procent van de totale pensionskosten
       8 - 14 dagen voor aankomst: 75 procent van de totale pensionskosten 
       0 - 7 dagen voor aankomst: 100 procent van de totale pensionskosten.

17. Bij voortijdig afhalen van de hond worden geen pensionskosten vergoed.

18. Veranderingen of toevoegingen aan het contract (voor het pensionsverblijf) dienen schriftelijk worden vastgelegd.

19. Mochten afzonderlijke regels van het contract geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, dan blijven de overige regels gewoon van kracht.

20. Wanneer de hond gedurende het verblijf in het hondenpension komt te overlijden, zal het hondenpension de bezitter hiervan onmiddelijk op de hoogte brengen, om tevens te overleggen waar de overleden hond heen gebracht dient te worden. Indien de bezitter of contactpersoon niet bereikbaar is, zal het hondenpension besluiten waar de overleden hond heen gebracht wordt.

21. Met het invullen van het reserveringsformulier bevestigd de bezitter van de voorliggende voorwaarden kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Deze voorwaarden gelden voor alle honden in het hondenpension, dus ook de honden van de dagopvang.

Hondenpension Vom Falorie, Grossheide - Berumerfehn. 01/01/2014.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Openingstijden:

Halen en brengen maandag t/m zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Smiddags tussen 17.00 en 18.00 uur. Andere tijden op afspraak.
Zondags halen en brengen tussen 20.00 en 20.30 uur.

Tarieven per dag:


Kleine hond   Euro 10,= 
Middelgrote hond  Euro 11,=  
Grote hond Euro 12,= 

Op elke volgende hond krijgt u 1 euro korting.

kleine hond:  schofthoogte tot 30 cm  
middelgrote hond: schofthoogte 30 t/m 50 cm
grote hond: vanaf 50 cm. 


Dagopvang:
Maandag tot zaterdag van 10-18 uur.
Andere tijden op afspraak.


Training:
Wilt u graag dat uw hond bijgeschoold wordt tijdens zijn verblijf? Geen probleem.
Dit doen wij voor 10,= euro per dag (bovenop de normale pensionskosten).Wassen/kammen
Voor 15 euro wordt uw hond gewassen, gefohnd en gekamd.
Trimmen doen wij niet, daarvoor hebben wij geen opleiding gevolgd.


Inentingen:

Breng de eerste pensiondag direct het inentingsboekje mee! Uw hond dient zijn normale coctailentingen te hebben gehad en moet tevens ingeent zijn tegen Rabies. Daarnaast moet de hond uiteraard ontwormt zijn, en vrij van vlooien en ander ongedierte of besmettelijke aandoening.

Wanneer de hond niet voldoende of niet correct is ingeent, wordt uw hond niet toegelaten.

Uw hond dient tevens gechipt of getatoeerd te zijn! Dit is wettelijk verplicht.

 

Eind.


******************************************************************************************************************************************* test: